Kvadrater og rektangler

Tankerne og ambitionerne bag kvadrater og rektangler er ved at bruge figurer i det samme format som billedets ramme blot i formindskede størrelser, og her har jeg valgt primtal som værktøj, at undresøge mulighederne for at opløse fokus i billedet fra ét eller få punkter, som det i vid udstrækning har været kutyme efter opdagelsen af perspektivet med forsvindingspunket, til flere fokusområder spredt over hele, eller det meste af billedfladen, og ikke kun på en begrænset del af denne, som man ser i meget andet abstrakt billedkunst med flere fokusområder, således at ved at holde fokus en eller to størrelser af figurerne på billedfladen svinder opmærksomheden fra de andre størrelser som man havde fokus på tidligere og at der derved kan være mange billeder i det enkelte billede. Dette forudsætter så at de enkelte figurstørrelser er nogenlunde ligeværdige som fokusobjekter, for at der ikke er en eller to figurstørrelser der løber med hele opmærksomheden.


Billederne er, som i mine tidligere arbejder efter år 2018, næsten udelukkende lavet ved hjælp af streger, og for yderligere at prøve at forstyrre hjernen er mange af disse sammensat af to eller flere adskiltefarver inden for samme streg, hvilket ofte først kan ses ved nøjere granskning, ganske tæt på. Nogle gange forsøger jeg at opnå denne forstyrrelse ved at lægge to eller flere farvede streger oven på hinanden inden for samme figur.


Som modvægt til det strigente i figurenes form tilstræber jeg inden for den strigente ramme at give fladerne et mere levende, og forskelligt mellem de forskellige størrelser, udtryk.


De forskellige størrelser af figurerne har forskellige grader af gennemskinnelighed så man kan se de nedre gennem du øvre lag, typisk startende de større figurer nederst, og de mindre og mindste øverst. Det er muligt at jeg senere prøver at vende lagdelingen om, og måske også blande andre typer af figurer, formentligt også strigente, ind i billedet. Vi får se.