Velkommen til Ove Graphic Art

De grafiske arbejder er lavet som giclée- tryk og består, med ganske få undtagelser kun af streger i forskellige tykkelser og forskellig gennemskinnelighed, lag på lag så de nedre lags farver mikser sig med de øvre for at give et mere dynamisk og levende udtryk i billedet.


Billederne nummereres i serier på 11 eller 23 stk. vist med logo, titel og nummer på forsiden.


På bagsiden vil der være et tryk med oplysninger om faktuelle forhold, logo, titel og nummer som på forsiden, men yderligere også om papirets og printerfarvens kvalitet. Desuden vil der være min håndskrevne underskrift samt mulighed købers navn og dato for købet.


Kontakt mig eventuelt på email: ove.graphic.art@gmail.com